Projekty EU

MŠ Peroutkova > Projekty > Projekty EU

501.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy: Šablony II Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem Šablony II pro Mateřskou školu Peroutkova, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010840.  Ta bude čerpána na školního asistenta od 2. ledna 2019.


501.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy: Šablony III Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem Šablony III pro Mateřskou školu Peroutkova, s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018373.  Ta bude čerpána na školního asistenta od 1. června 2020.


966.png

O poskytnutí dotace projektu Multikulturní šablony pro MŠ Peroutkova v rámci Výzvy: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OPPPR_49.výzva SC 4.2). Ta bude čerpána na asistenta pro děti s odlišným mateřským jazykem od 1.9.2019.

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Interkulturní setkání: Přednáška s diskuzí na téma Společné vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem 12. 3. 2020
Pozvánka
Zpráva o setkání

Přednáška o osvojování cizího jazyka dítěte v předškolním věku 22. 6. 2021
Pozvánka

5.2 Komunitně osvětová setkávání:

Komunitně osvětové setkání: Bedýnky příběhů - Vyprávění a tvořivé zpracování pohádky z Ruska 25. 5. 2021
Pozvánka
Reflexe setkání


966.png

Poskytnutí dotace projektu Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova v rámci Výzvy: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol (37. výzva SC 4.1). Ta je čerpána od 1.3.2019 k přeměně horní části zahrady v přírodní polytechnicko-environmentální přírodní zahradu.


966.png

Projekt Multikulturní šablony II pro MŠ Peroutkova, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001871
Specifický cíl: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Realizované aktivity: Dvojjazyčný školní asistent, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a Komunitně osvětová setkávání

Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 12. 2022

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Přednáška na téma Jak podpořit rozvoj českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem 11. 5. 2022
Pozvánka

5.2 Komunitně osvětová setkávání:

Komunitně osvětové setkání Bedýnka příběhů ze Slovenska 17. 5. 2022
Pozvánka
Reflexe setkání