Projekty EU


966.png

O poskytnutí dotace projektu Multikulturní šablony pro MŠ Peroutkova v rámci Výzvy: Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (OPPPR_49.výzva SC 4.2). Ta bude čerpána na asistenta pro děti s odlišným mateřským jazykem od 1.9.2019.

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách

5.2 Komunitně osvětová setkávání


966.png

Poskytnutí dotace projektu Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova v rámci Výzvy: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol (37. výzva SC 4.1). Ta je čerpána od 1.3.2019 k přeměně horní části zahrady v přírodní polytechnicko-environmentální přírodní zahradu.


966.png

Projekt Multikulturní šablony II pro MŠ Peroutkova, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001871
Specifický cíl: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

Realizované aktivity: Dvojjazyčný školní asistent, Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách a Komunitně osvětová setkávání

Termín realizace: 1. 2. 2021 - 31. 12. 2022

5.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách:

Přednáška na téma Jak podpořit rozvoj českého jazyka u dětí s odlišným mateřským jazykem 11. 5. 2022
Pozvánka

Setkání na téma Rozvoj vyjadřovacích schopností hravě 6. 10. 2022
Pozvánka

5.2 Komunitně osvětová setkávání:

Komunitně osvětové setkání Bedýnka příběhů ze Slovenska 17. 5. 2022
Pozvánka
Reflexe setkání


38077.png

Projekt: Modernizace předškolního a základního vzdělávání na Praze

CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002172


39397.png

Šablony pro MŠ Peroutkova byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006980

Termín realizace:1.9.2023 do 31.08.2025