Zápis dětí do MŠ

zápisy do škol elektronická přihláška:    https://zapisdoms-praha5.praha.eu

- Školské obvody Spádovost MŠ

- Termíny zápisů jednotlivých školek

- Informace k očkování naleznete zde.

- How to enroll in the maternity school: EN, RU, UK


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Přijďte se podívat.

V podělí 20. 03. 2023 od 9:30 do 11:00 a odpoledne od 15:00 do 16:30 hod. Těší se na vás personál MŠ :-)

Kdo jsme?  Račte vstoupit ...


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ROK 2023 / 2024

2. 5. 2023  v časovém rozmezí   8:00 - 11:30 hod a 12:30 - 17:00 hod

3. 5. 2023  v časovém rozmezí   8:00 - 12:30 hod

Tento termín zápisu se netýká zájemců s udělenou dočasnou ochranou - LEX UKRAJINA.  Pro tyto zájemce je vyhlášený zvláštní termín zápisu 12. 6. ve 13:00 hod na úřadě měststké části Prahy 5, Štefánikova 13, Praha 5, 6. patro.

Jak na to?

 • od 11. 4. 2023 bude spuštěna webová aplikace http://zapisdoms.praha5.cz ,kde rodiče vyplní elektronickou přihlášku, kterou si následně i s přílohami vygenerují
 • rodiče si zarezervují termín, kdy se k zápisu dostaví
 • K zápisu je nutné přinést vytištěnou vygenerovanou žádost (s datem zápisu - tj. 2. nebo 3.5.) i s přílohami ( vyplněné potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítětě a řádném očkování), rodný list dítěte (k nahlédnutí), souhlas s ověřením místa trvalého bydliště dítěte (je součástí žádosti), občanský průkaz zákonného zástupce a dítěte (jestliže ho dítě má), průkaz zdravotního pojištění dítěte.
 • Dostavte se prosím 5 minut předem.
 • žádost i s přílohami lze do MŠ doručit těmito způsoby - osobně v den zápisu, po předchozí domluvě i přes datovou schránku nebo emailem s uznávaným elektronickým podpisem (datum na dokumentech musí být 2. nebo 3. 5. 2023)
 • zhruba týden po zápisu se budou moci rodiče opět přihlásit do aplikace http://zapisdoms.praha5.cz a sledovat zde umístění svého dítěte v tabulce přijatých dětí

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnos nahlédnout do spisu sle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na 10. 5. 2023 od 10:00 do 11:00 hod.

Pokud jdete k zápisu s dítětem se SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI, je potřeba předem kontaktovat ředitelku MŠ. Následně se domluvit na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a přinést k zápisu podklady k žádosti o asistenta.

.

Desatero prvního pobytu dítěte v mateřské škole

 1. Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v mateřské škole, zůstaňte s dítětem chvíli ve třídě pokud o to stojí, budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí a jistoty
 2. Přibalte mu s sebou oblíbenou hračku, plyšáka, polštářek. Pomůže mu v počátcích při usínání a překonávání pocitu osamění, odtržení od domova
 3. Používejte každé ráno stejné rituály přicházejte do školky vždy ve stejný čas,  vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Sdělujte mu konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete( po obědě, po svačině).  Nepoužívejte obecné odpovědi typu: přijdu brzy, odpoledne, za chvíli, po práci apod.
 4. Rozlučte se krátce situaci loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte. Nepostávejte u dveří třídy. Krátká pusa s přáním hezkého dne postačí !
 5. Buďte citliví a trpěliví  vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Nestrašte své dítě školkou počkej, zítra budeš ve školce spát nebo však ve školce se naučíš poslouchat! Ujistěte dítě, že jde do školky, kde si bude hrát s kamarády, že je neodkládáte
 6. Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý máme své povinnosti vy práci, vaše dítě školku. Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
 7. Komunikujte s učitelkou možná zjistíte, když školku opustíte po nervy drásající ranní scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát s ostatními
 8. Dítě nezapomeňte za zvládnutý pobyt ve školce pochválit, ptejte se na činnosti v uplynulém dni, co se mu líbilo, co se mu dařilo
 9. Pozitivně je motivujte na další den neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zazpívejte si s ním novou písničku nebo říkanku, kterou se v ten den naučilo
 10. Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém. Nikdy mu o pobytu ve školce nelžete. Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.


Naším společným cílem je vykouzlit ve tvářích dětí  úsměv, radost a spokojenost.

Co sebou do školky

 • bačkůrky (nebo jinou vhodnou obuv na přezutí)
 • oblečení do třídy
 • pyžamko (týká se pouze mladších dětí, předškoláci si přinesou polštářek)
 • oblečení na pobyt venku (nechává se v šatně na poličce)
 • oblečení na cestu do školky a ze školky (zůstává v kostkovaném látkovém sáčku se značkou dítěte, který máte k dispozici v šatně)
 • náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky v podepsaném sáčku předejte paní učitelce ve své třídě)