Zápisy do ZŠ

MŠ Peroutkova > Pro rodiče > Zápisy do ZŠ

Jak postupovat při odkladu školní docházky

Odklad školní docházky je možný na základě doporučení pedagogickopsychologické poradny a pediatra. Oba dokumenty pak zákonný zástupce donese v den zápisu na spádovou ZŠ, která mu vystaví potvrzení o odkladu. To je nutné předat řediteli MŠ, kterou dítě navštěvuje.Odkaz na online kurz předškolák: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?akce=evais&akcedetail=557&xuser=

Odkaz na online kurz grafomotoriky: http://www.sskolemb.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&subakce=scearch&scearchText=grafomotorika

S blížícím se termínem zápisu do 1. tříd bychom Vás rádi informovali o možnosti nákupu pracovní učebnice ZÁPIS JE TU. Publikace ověřená žáky v mateřských školách a přípravném kurzu obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák. Je vhodná pro přípravu na zápis v mateřské škole i pro domácí procvičování předškolních dětí. Více informací najdete na webu.