Režim dne

MŠ Peroutkova > Dokumenty > Režim dne

Režim dne


7.00 hod.                              začátek provozu

7.00 - 8.15 hod.                   scházení dětí ve třídách

do 8. 30 hod.                        rodiče opouští  školu

8.30 hod.                               ranní cvičení, hygiena, dopolední svačina

9.00 hod.                               komunitní kruh, společné přivítání

9.15 - 10.00 hod.                  činnosti v centrech aktivit

10.00 - 10. 15 hod.               příprava na pobyt venku

10.15. - 11.35 hod.               pobyt venku (školní zahrada, vycházky)

11.45 hod.                             oběd

12.15 - 12.30 hod.               vyzvedávání dětí po obědě

12.45 - 14.20 hod.                odpočinek po obědě podle potřeb dětí

14.30 - 15.00 hod                 odpolední svačina

od 14.45 hod.                      odpolední vyzvedávání dětí

15.00 - 16.50 hod                 odpolední činnosti ve třídě nebo na školní zahradě

17.00 hod.                             konec provozu mateřské školy uzamykání objektu mateřské školy