Projekty CČČD

MŠ Peroutkova > Projekty > Projekty CČČD

405.jpg


Dobré rady pro rodiče, prarodiče a všechny, kteří mají chuť číst dětem.

Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší.
Využívejte dětské básničky a písničky k tomu, abyste stimulovali jazyk dítěte a jeho schopnost naslouchat.

Čtěte tak často, jak máte vy a dítě (nebo žáci) čas.

Mějte na paměti: umění naslouchat si osvojujeme. Je zapotřebí se mu naučit a postupně je kultivovat a to se nestane přes noc.

Začněte obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Poté postupně přecházejte ke knihám, které obsahují stále více textu, a nakonec ke knihám, jež jsou členěny do kapitol, a k románům.

Když čtete knihu poprvé, popovídejte si s dětmi o ilustraci na obálce. Zeptejte se: O čem myslíš, že to bude?

V průběhu čtení udržujte zájem čtenářů tím, že se občas zeptáte: Co myslíš, že se teď stane?

Ve čtení vytrvejte. Jestliže jste se čtením jedné knihy začali, měli byste v ní pokračovat snad jen tehdy ne, pokud by to byla špatná kniha.

Pamatujte, že čtení nahlas je dovednost, kterou ovládá přirozeně jen málokdo. Abyste je zvládali s úspěchem, musíte je procvičovat.

Při čtení používejte pestrou paletu výrazů. Je-li to možné, měňte tón svého hlasu tak, aby odpovídal dialogu. Během napínavé části zpomalte a ztište hlas. Ztišení hlasu na správném místě posluchače dovede na pokraj zvědavosti.

Mějte vždy připravenou nabídku knih ke čtení s dítětem pro chůvu a vysvětlete jí, že předčítání je součástí její práce a má přednost před televizí.

10 důvodů, proč číst dětem
Zveme rodiče a další zájemce:

Přijďte číst dětem do školky!

Udělejte radost svému dítěti a přečtěte i ostatním dětem něco málo z knížky,

která je u vás doma nejoblíbenější.Odměna pro rodiče za čtení ve školce.

Na termínu a vhodné době se domluvte s učitelkami ze své třídy.

Za čtení budete odměněni krásnou medailí.

Odměna pro rodiče za čtení ve školce


http://www.msperoutkova.cz/wp-content/uploads/2013/11/IMG_3886.jpg

Čtenářem se nikdo nenarodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Mateřská škola Peroutkova 1004 je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem od roku 2007, kdy se stala první mateřskou školou v republice, která se do projektu zapojila (a druhá organizace v Praze viz. http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/209/chcete-se-zapojit-/kdo-se-zapojil-/hlavni-mesto-praha/clanek-448-hlavni-mesto-praha/). Dětem pravidelně čteme po obědě knížky na pokračování, rodiče informujeme o právě čtených knížkách.

Na schůzkách s rodiči diskutujeme s rodiči o důležitosti pravidelného čtení dětem.

Chodíme s dětmi do knihoven půjčovat si knížky, porovnáváme knihovnu s knihkupectvím.  Pořádáme ve školce výstavky oblíbených knih, knih přinesených z domova.

Zveme rodiče i prarodiče, aby se svým potomkem představili doma oblíbenou knížku  ostatním dětem ve třídě.

http://www.celeceskoctedetem.cz/


Také nám četli:

http://www.msperoutkova.cz/wp-content/uploads/2013/11/DSCN7767.jpg
Aňa Geislerová

10. března 2008 četla Aňa Geislerová našim dětem z knížky Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.


Miluše Vítečková

13. listopadu 2008 navštívila naši mateřskou školu spisovatelka Miluše Vítečková.
Četla ze svých knih Barevné říkanky a Básničky pro tebe.
Paní spisovatelka postupně navštívila všechny čtyři třídy, povídala si s dětmi, četla jim a půjčila dětem k prohlížení čtyři leporela o zvířátkách, jejichž je autorkou. Setkávání s dětmi bylo velmi komorní, děti byly v těsné blízkosti spisovatelky a tím, že se odehrávalo v každé třídě zvlášť, měla paní spisovatelka možnost přizpůsobit se dané skupině, jejímu složení a charakteru. Ve všech třídách byly děti pozorné a poslouchaly se zaujetím.
Po skončení akce nám paní Vítečková napsala: Úžasným zážitkem pro mě bylo, když mi děti na začátku besedy přednesly básničku z mé knížky, kterou je paní učitelky naučily..za to moc děkuji dojalo mě to, udělalo obrovskou radost a vážím si toho.Líbilo se mi u vás a snad se líbilo i dětem.


Alena Procházková

Poprvé 13. března 2009 (a pak ještě mnohokrát) přišla číst dětem do školky paní Alena Procházková. Přinesla si svojí oblíbenou knížku od Františka Kožíka Pohádky vánočního zvonku. Paní Procházková se přizpůsobila mentalitě dětí a zaujala děti svým uměleckým přednesem. Děti nejvíce ocenily vtipné zápletky a humor přednášeného textu.


Naďa Konvalinková

přijala naše pozvání a přišla číst dětem do školky 15. října 2011. Podařilo se jí vytvořit přátelskou atmosféru a děti hned paní Konvalinkové říkaly v jakých rolích jí viděly v televizi. Pak jsme si všichni, děti i my dospělí, vychutnávali krásné umělecké předčítání z dětských knížek. Paní Konvalinková slíbila, že zase ráda mezi nás přijde.


Edita Plicková

Již několikrát nás navštívila ilustrátorka dětských knih Edita Plicková. Děti se jejím prostřednictvím seznámily s tím, jak vznikají obrázky k příběhům a pohádkám.