KRPŠ - Klub rodičů

MŠ Peroutkova > Pro rodiče > KRPŠ - Klub rodičů

Předseda: Bc. Marie Kellnerová
třída: Sovičky

Jednatel zapisovatel: Markéta Tazzer
třída:  Lišky

Pokladní: Salome Geregayová
třída: Lišky

Auditor:  Jana Příplatová
třída: Sovičky

Za pedagogický sbor: Mgr. Alžběta Hobstová              
třída Lišky

Zástupci tříd:
Sovy:  Martina Pochmanová
Ježci: Kateřina Hrubá 

Lišky:  Monika Leontovyčová
Medvídci:  Pavlína Hernová

Kontaktní e-mail Klubu rodičů:  krpsperoutkova@gmail.com


Číslo účtu: 1464343006/2700

Pro rok 2022/2023 byla stanovena platba příspěvku KRPŠ na 1 dítě 1.300,- Kč/ rok. Splatnost nejpozději do 15. 10. 2022 (možnost rozdělení 650,-Kč/ 1. pololetí, splatnost 15. 10. 2022 + 650 Kč/2. pololetí, splatnost 15. 2. 2023). Variabilní symbol je stejný jako pro platbu školného a stravného.

Přehled hospodaření KRPŠ za rok 2021 / 2022


Stanovy KRPŠ MŠ Peroutkova 7.9.2015

Zápis ze schůzky KRPŠ 5.9.2022