KRPŠ - Klub rodičů

MŠ Peroutkova > Pro rodiče > KRPŠ - Klub rodičů

Předseda: Bc. Marie Kellnerová
třída: Sovičky

Jednatel zapisovatel: Martina Binarová
třída:  Lišky

Pokladní: Salome Geregayová
třída: Lišky

Auditor:  Pavlína Hernová
třída: Lišky

Za pedagogický sbor: Mgr. Alžběta Hobstová              
třída Lišky

Zástupci tříd:
Sovy:  Jana Příplatová
Ježci: Kateřina Hrubá 

Lišky:  Kristýna Ševčíková
Medvídci:  Eivilé Šimeček

Kontaktní e-mail Klubu rodičů:  krpsperoutkova@gmail.com


Číslo účtu: 1464343006/2700

Pro rok 2023/2024 byla stanovena platba příspěvku KRPŠ na 1 dítě 2.100,-Kč/ rok. Splatnost nejpozději do 15. 10. 2023 (možnost rozdělení 1.050,-Kč/ 1. pololetí, splatnost 15. 10. 2023 + 1.050,- Kč/2. pololetí, splatnost 15. 2. 2024). Specifický symbol je stejný jako pro platbu školného a stravného.

Přehled hospodaření KRPŠ za rok 2023/2024


Stanovy KRPŠ MŠ Peroutkova 7.9.2015

Zápis se shromáždění rodičů 6.9.2023.