Prohlášení o přístupnosti

Technické stránky > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací pro lidi s hendikepem a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( zákon  o přístupnosti).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky / mobilní aplikaci:

https://www.ms-slunecnice.cz/

STAV SOULADU

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

VYPRACOVÁNÍ PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1.8.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR  k tomuto zákonu a dle vzoru prohlášení o přístupnosti také dle MVČR.

Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 1.8.2020

Toto prohlášení bylo vypracováno posouzením třetí strany a to provozovatelem webových  stránek (společností J.M.Post). Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu.

PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK :

Tyto internetové stránky provozuje Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace. Webové stránky využívají rozhraní vytvořené společností J.M.Post.

ZPĚTNÁ VAZBA A KONTAKTNÍ ÚDAJE :

Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita).

Kontakt  na správce obsahu:

Mateřská škola Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004, příspěvková organizace

Praha 5 - Košíře, Peroutkova 24/1004, PSČ 15800

telefon:  775 090 155

e-mail : reditelka@msperoutkova.cz

Kontakt na technického provozovatele internetových stránek :

J.M.Post

Masarykova  1092/118

400 01 Ústí nad Labem

Tel: +420 734 852 550

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti webových stránek, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz