Obecné informace

Základní informace

Název: Mateřská škola, Praha 5 – Košíře, Peroutkova 1004
IČ: 70108170
Zřizovatel školy: Městská část Praha 5
  Náměstí 14. října 4150 22 Praha 5
  IČ : 00 063 631     
   www.praha5.cz
Datová schránka školy:
fwvkxr2
Typ školy:  s celodenní péčí
Kapacita dětí: 104
Počet tříd: 4
Provozní doba: pondělí – pátek
7,00 – 17,00 hodin

Stránky odboru školství městské části Praha 5

zápisy do škol – http://zapisdoms.praha5.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy: Šablony II – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, podle § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace projektu s názvem „Šablony II pro Mateřskou školu Peroutkova“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010840“.  Ta bude čerpána na školního asistenta od 2. ledna 2019.
Dále o poskytnutí dotace projektu „Multifunkční šablony pro MŠ Peroutkova“ v rámci Výzvy: Začleňování a podpora žáků s oslišným mateřským jazykem (OPPPR_49.výzva SC 4.2). Ta bude čerpána na asistenta pro děti s odlišným mateřským jazykem od 1.9.2019.
Poskytnutí dotace projektu „Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova“ v rámci Výzvy: Modernizace zařízení a vybavení pražských škol (37. výzva SC 4.1). Ta je čerpána od 1.3.2019 k přeměně horní části zahrady v přírodní polytechnicko-environmentální přírodní zahradu.

Úvod

Mateřská škola se nachází ve vilové čtvrti Na Malvazinkách v Praze 5. Zděná třípodlažní budova školky leží uprostřed rozsáhlé členité zahrady se vzrostlými stromy a keři. Součástí pozemku je rozmanité dětské hřiště s řadou prolézaček, houpaček a pískovištěm, děti mají dostatek místa i pro jízdu na kolech či koloběžkách.

Budova mateřské školy byla postavena podle typového projektu v roce 1965. Původním zřizovatelem byl ONV v Praze 5, od roku 1983 ji převzal jako svoji závodní mateřskou školu národní podnik Motorlet. V roce 1991 přešla opět pod Školskou správu Prahy 5. Od roku 2001 je mateřská škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, zřizovatelem je ÚMČ Praha 5.

V prvním a druhém patře školky jsou čtyři plně vybavené třídy, každá s vlastním sociálním zařízením. Třídy jsou vybaveny funkčním nábytkem, vyhovující všem normám a hygienickým kritériím. Při výchovně vzdělávacím procesu využíváme multimediální techniku s kvalitními výukovými programy.  V přízemí budovy jsou šatny, ředitelna a kuchyně.

Suterén školy poskytuje technické zázemí, keramickou pec a malou dílničku.

V létě roku 2013 byla celá budova zateplena, nová fasáda nese barevné prvky, obrázek nad vstupem odkazuje na naše heslo „Svět je velký, najdu se v něm“. Nové jsou i toalety ve dvou třídách, na zahradě přibyla dvě pítka.

V roce 2015 byla z prostředků městské části Praha 5 vybudována nová příjezdová cesta s osvětlením a vyměněny povrchy podlah v celé MŠ.

V roce 2016 byl položen nový povrch na cestu kolem budovy školky, která slouží k jízdě na kolech a koloběžkách. Bylo zrekonstruováno hřiště na florbal a započaty úpravy enviromentální zahrady.

Ve školním roce 2016/2017 byla zahájena úprava horní přírodně-enviromentální zahrady. Na kterou v létě 2019 navázala výstavba mlhoviště, vodní kaskády s pumpou, záhonů, nášlapného přírodního chodníčku a dalších polytechnických prvků  (hrazena z projektu Modernizace zařízení a vybavení pražských škol).

 

Škola je čtyřtřídní:

  • Veverky
  • Ježci
  • Opičky
  • Medvědi

Děti jsou rozděleny do  čtyř věkově heterogenních tříd ,v  každé třídě je 26 dětí.

O děti pečuje 16 zaměstnanců (8 učitelek, 3 asistentky, 2 kuchařky, hospodářka, školnice a technická pracovnice).  Prvořadým úkolem pro pedagogické pracovnice je pohodová adaptace každého dítěte, jeho psychická vyrovnanost a celkové uspokojení jeho potřeb.

Kroužky a aktivity v mateřské škole zajišťují  učitelky mateřské školy a externí lektoři.

Stravování zajišťujeme ve vlastní školní jídelně, jídelníček bývá pravidelně zveřejňován.

Provoz mateřské školy je od 7:00 do 17:00 hodin.

Jsme školou otevřenou, opírající se zejména o spolupráci s rodinou. Rodiče se mohou kdykoliv zapojit do všech činností a samotného chodu mateřské školy.

Filozofií naší školy jsou spokojené a šťastné děti – a proto se celý kolektiv snaží, aby děti byly v klidu, v pohodě, těšily se na školu, na své kamarády.

Všechny třídy pracují podle vzdělávacího programu pod názvem „Svět je velký, najdu se v něm“, který vychází z RVP pro PV s prvky programu „Začít spolu“ („Step by step“) a který je rozpracován do konkrétních třídních vzdělávacích programů, s ohledem na rozvoj osobnosti každého dítěte a s důrazem na individuální přístup. Snažíme se vytvářet dětem pohodové a podnětné prostředí, ctít a ochraňovat práva každého dítěte.

 

Naše dlouhodobé záměry

Naše dlouhodobé záměry zde

 

Dílčí údaje o mateřské škole

Dílčí údaje o mateřské škole 2018/2019 zde

 

Vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu zde

 

Rozpočet

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020, střednědobý plán rozpočtu

 

 

Školní řád  zde