Zápis dětí do mateřské školy

zápisy do škol – elektronická přihláška– http://zapisdoms.praha5.cz

Školské obvody – Spádovost MŠ

Informace k očkování naleznete zde.

How to enroll in the maternity school, RU, UK

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PROBĚHNE V TERMÍNU:

2. 5. 2019 …. od  7:30 – 11:30 hod

                      od 12:30 – 17:00 hod

 3. 5. 2019 … od  8:00 – 12:30 hod

(Nezáleží na pořádí ani dni, ve kterém k zápisu přijdete, to nemá na přijímání dětí žádný vliv!)

 

S sebou přineste:

– vyplněnou přihlášku

– potvrzení od lékaře (ve kterém je v kolonce očkován/a uvedeno ANO x NE)

– rodný list dítěte

– občanský průkaz dítěte nebo  VÝPIS Z EVIDENCE OBYVATEL! (je třeba doložit adresu trvalého pobytu dítěte – nestačí cestovní pas!)

 

Je povinností zákoných zástupců všech dětí v posledním roce před nástupem do základní školy dostavit se k zápisu do MŠ a to i v případě, že dítě bude vzděláváno doma. Viz legislativní změny od 1.9.2017.

 

Předškolní vzdělávaní MŠ Peroutkova je organizováno pro děti od 3 do 6/7 let, nejdříve však pro děti od 2 let (podmínkou je naplnění a zajištění podmínek nutných pro tuto věkovou kategorii, personální obsazení, kapacita školy aj.) v souladu s novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a platných kritérií pro přijímání dětí.

Těšíme se na setkání s vámi a vašimi dětmi.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)

* děti narozené do 31. 8. 2013 a dříve: 180 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2014: 160 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2015: 140 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2016: 120 bodů

* děti narozené do 31. 8. 2017: 0 bodů

2. Trvalý pobyt dítěte

* spádový obvod MŠ: 200 bodů

* mimo území MČ Prahy 5: 0 bodů

3. Den věku dítěte v roce

* za každý den věku dítěte po druhých narozeninách: za každý den k 31. 8. 2019: 0,02 bodu

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5

 

Desatero prvního pobytu dítěte v mateřské škole

  1. Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v mateřské škole, zůstaňte s dítětem chvíli ve třídě – pokud o to stojí, budete mu oporou a dáte mu pocit bezpečí a jistoty
  2. Přibalte mu s sebou oblíbenou hračku, plyšáka, polštářek. Pomůže mu v počátcích při usínání a překonávání pocitu osamění, odtržení od domova
  3. Používejte každé ráno stejné rituály – přicházejte do školky vždy ve stejný čas,  vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Sdělujte mu konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete( po obědě, po svačině).  Nepoužívejte obecné odpovědi typu: přijdu brzy, odpoledne, za chvíli, po práci apod.
  4. Rozlučte se krátce – situaci loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte. Nepostávejte u dveří třídy. Krátká pusa s přáním hezkého dne postačí !
  5. Buďte citliví a trpěliví  – vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo. Nestrašte své dítě školkou – „počkej, zítra budeš ve školce spát nebo však ve školce se naučíš poslouchat! Ujistěte dítě, že jde do školky, kde si bude hrát s kamarády, že je neodkládáte
  6. Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. Každý máme své povinnosti – vy práci, vaše dítě školku. Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.
  7. Komunikujte s učitelkou – možná zjistíte, když školku opustíte po nervy drásající ranní scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát s ostatními
  8. Dítě nezapomeňte za zvládnutý pobyt ve školce pochválit, ptejte se na činnosti v uplynulém dni, co se mu líbilo, co se mu dařilo
  9. Pozitivně je motivujte na další den – neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zazpívejte si s ním novou písničku nebo říkanku, kterou se v ten den naučilo
  10. Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém. Nikdy mu o pobytu ve školce nelžete. Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.

Naším společným cílem je vykouzlit ve tvářích dětí  úsměv, radost a spokojenost.

 

Co sebou do školky

bačkůrky (nebo jinou vhodnou obuv na přezutí)

oblečení do třídy

pyžamko (týká se pouze mladších dětí, předškoláci si přinesou polštářek)

oblečení na pobyt venku (nechává se v šatně na poličce)

oblečení na cestu do školky a ze školky (zůstává v kostkovaném látkovém sáčku se značkou dítěte, který máte k dispozici v šatně)

náhradní oblečení pro případ nehody (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky v podepsaném sáčku předejte paní učitelce ve své třídě)

kartáček a pastu na zuby (kelímek, hřeben a ručníček  má každé dítě k dispozici ze školky)