Plán akcí ve školním roce 2018/2019

KDY

CO

ZAČÁTEK

25.09.2018 S velrybou Mášou kolem světa

10:30

26.10.2018 Jak šli Indiáni za sluncem

10:30

09.11.2018 Svatomartinský průvod

odpoledne

16.11.2018 Dobrodružství skřítka Kuka

9:30

4.12.2018
Pohádka pohádková

9:30

6.12.2018
Mikulášská nadílka

9:30

11.12.2018
Loutkové vánoční představení

9:30

14.12.2018
Živý betlém v MŠ

9:30

14.1.2019
Celoškolní projekt – Daleko na severu

.

17.01.2019 Zimní pohádka

9:30

05.02.2019 Princezny

9:00

21.2.2019
Žabák Žak a rak Jak

9:30

26.02.2019 VÝLET – čechova stodola

polodenní výlet

27.2.2019
Sférické kino

9:00

15.03.2019 O zamčeném štěstí

9:15

1.4.2019
Šetřeme vodou

9:30

2.4.2019 Koně v MŠ

9:00

09.04.2019 Hody doprovody

9:00

16.4.2019
Koně

9:00

24.4.2019
Celoškolní projekt – Afrika

.

24.4.2019
Afrika

9:30

25.04.2019 Afrika

9:30

14.5.2019 Zubní prevence .
15.5.2019
Focení tříd

9:00

16.05.2019 Bubnování

dopoledne

20.6.2019
Celodenní výlet ZOO Liberec

7:30

28.5.2019
Bezpečnostní prevence

9:30

31.05.2019 Divadelní bojovka

dopoledne

03.06.2019 Pasování na školáky

16:00

10.6.2019
Návštěva Národního divadla – předškoláci

8:00