Naše dlouhodobé záměry

Vážení rodiče, přátelé školy a sponzoři,
přivítáme spolupráci a pomoc při uskutečnění těchto našich záměrů:

  • úprava dopadových ploch na zahradě školy a zřízení mlhoviště na jižním svahu
  • pokračovat v úpravách horní zahrady v enviromentálním konceptu pro využití při práci v centrech aktivit
  • výměna podlahové krytiny na schodišti MŠ
  • audiovizuální technika a kvalitní výukové programy, zejména pro jazykovou gramotnost a předmatematické představy
  • získávání sponzorů pro rozvoj školy a zdravého životního stylu dětí
  • výměna šatních boxů