Klub rodičů

Předseda: Radek Míl
telefon: 603436804
třída: Opičky


Jednatel – zapisovatel: Blanka Collis
třída: Veverky


Pokladní:
Jana Drbalová
třída:
 Opičky


Auditor: 
Ing. Martina Binarová
třída:  Medvídci

Za pedagogický sbor: 

Vejmelková Jana                 třída Medvědi 

 

Kontaktní e-mail Klubu rodičů:  krpsperoutkova@email.cz

 

Číslo účtu: 128002339/0800

 

Stanovy KRPŠ MŠ Peroutkova – 7.9.2015

Zápis ze schůzky KRPŠ 23.5.2018