Klub rodičů

Předseda: Ing. Jana Knappová, Ph.D.
třída: Ježci


Jednatel – zapisovatel: MSc. Blanka Collis, PhD
třída:  Medvídci


Pokladní:
 Ing. Jana Drbalová
třída:  Opičky


Auditor: 
Ing. Martina Binarová
třída:  Medvídci

Za pedagogický sbor: 

Vejmelková Jana                 třída Medvídci 

 

Zástupci tříd:

Veverky:  Petra Režná

Ježci:  Jana Knappová

Opičky:  Mariana Prombergrová

Medvídci:  Martina Binarová

 

Kontaktní e-mail Klubu rodičů:  krpsperoutkova@email.cz

 

Číslo účtu: 128002339/0800

 

Stanovy KRPŠ MŠ Peroutkova – 7.9.2015

Zápis ze schůzky KRPŠ 5.9.2018