Klub rodičů

Předseda: Jana Knappová
třída: Ježci

 

Jednatel – zapisovatel: Blanka Collis
třída:  Medvídci

 

Pokladní:
 Klára Kašparová
třída:  Ježci

 

Auditor: 
 Antje Stuchlik
třída:  Medvídci

Za pedagogický sbor: 

Vejmelková Jana                 třída Medvídci 

 

Zástupci tříd:

Veverky:  Petra Režná

Ježci:  Jana Knappová

Opičky:  Mariana Prombergrová

Medvídci:  Antje Stuchlik

 

Kontaktní e-mail Klubu rodičů:  krpsperoutkova@gmail.com

 

Číslo účtu: 128002339/0800

platba příspěvku KRPŠ 1 dítě: 1 700,- Kč/ ročně, splatnost 15. 10. 2019 nebo možnost rozdělení : 850,-Kč/ 1. pololetí, splatnost 15. 10. 2019 + 850 Kč/2. pololetí, splatnost 15. 2. 2020

Stanovy KRPŠ MŠ Peroutkova – 7.9.2015

Zápis ze schůzky KRPŠ 27.11.2019