Adaptační kroužek ŠKOLIČKA

Adaptační kroužek pro nově přijaté děti bude probíhat od 16.5. do 20.6. každou středu od 16:00 do 17:30 hod ve třídě Opiček v druhém patře.

Děti se budou seznamovat s prostředím třídy, novými kamarády i paní učitelkou. Zahrají si a zazpívají, vytvoří si jednoduchý výrobek. Svačinka i pití jsou zajištěny.

S sebou vemte dětem jen bačkory.

Po dobu školičky je pro rodiče volná sousední třída Medvídků, kam mohou odejít a počkat.

Omluvy prosíme hlaste na tel: 775 090 155.

Celodenní výlet

31.5. oslavíme den dětí celodenním výletem do farmaparku Soběhrdy.

Odjezd od MŠ v 7:45 hod (děti se sejdou na zahradě, kde si je převezmou jejich paní učitelky)

Návrat k MŠ v 15:00 hod (děti si rodiče převezmou opět až na zahradě MŠ)

Celý výlet včetně oběda bude hrazen z KRPŠ.

S sebou do batůžku dětem dejte: pláštěnku

2x menší svačinu + nakrájené ovoce v krabičce

2x pití v 0,5l lahvičce

malou dobrůtku (ne čokoládu)

Program na farmě začíná v 9:00 hod. Proto po nástupu do autobusu hned odjíždíme a nemůžeme na nikoho čekat.

Provoz MŠ je od 7:00 hod do odjezdu a po příjezdu z výletu do 17:00 hod.

Národní divadlo

25.5. (pátek) vyrazí předškoláci ze všech tříd na návštěvu Národního divadla. Odchod v 8:15 hod z MŠ.

50,- Kč/dítě vybíráme na třídách.

Veverky vyrazí do knihovny

24. 5. (Čtvrtek) vyrazí třída Veverek na návštěvu knihovny. Odchod v 9:00 hod. S sebou batůžek + malé pití.

Pasování předškoláků

4. 6. (pondělí) od 16:00 hod proběhne zahradní slavnost PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ.

Všichni jste srdečně zváni :-)

Hudební pořad

18. 5. (pátek) se předškoláci ze všech tříd zůčastní hudebního pořadu v ZUŠ Na popelce. Odchod z MŠ v 8:30 hod.

Rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost

Veverky 4. 6. od 17:00 hod

Ježci 12. 6. od 16:30 hod

Opičky 7.6. od 16:30 hod

Medvědi 14. 6. od 16:30 hod

Letní provoz mateřských škol Prahy 5

informace ředitelky MŠ k letnímu provozu – které školky budou otevřeny,

žádost o zařazení do letního provozu.

Zákonný zástupce dítěte v případě zájmu odevzdá Žádost o zařazení do letního provozu na Odbor školství ÚMČ Praha 5, nám. 14 října 4, Praha 5 a to od 1. 3. 2018 do 15. 4. 2018.

Akce tříd : besídky, tvoření, ukázky práce v centrech aktivit

Přehled akcí v jednotlivých trídách zde.

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. září 2017 bude pro děti od 5 let do MŠ povinná docházka do MŠ.

- docházka dítěte je povinná každý den kromě školních prázdnin a to v rozmezí min. 4 hodiny denně (viz školní řád)

- rodič je povinněn písemně omlouvat nepřítomnost dítěte (i pozdní příchody)

- v případě, že dítě nebude omluveno a nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD

- děti s povinou předškolní docházkou nehradí úplatu za předškolní vzdělávání

 

formulář žádosti o uvolnění dítěte z docházky do MŠ

Legislativní změny

Přehled nejdůležitějších legislativních změn platných od 1.9.2017

Nový školní řád

Změny ve školním řádě si prosím nastudujte zde.

Seznámení s novinkami bude stvrzeno podpisem na třídě.

Desatero pro rodiče předškoláka

- co by mělo dítě zvládat před nástupem do ZŠ

Projekt oběd do škol

Rada MČ Praha 5 dne 13.7.2016 novelizovala pravidla pro projekt „Obědy do škol“.

Finanční prostředky budou použity na krytí stravování dětí, kterým bude schválen příspěvek.

Potřebné dokumenty pro získání příspěvku:

žádost o příspěvek

pravidla pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování

Změna školného

najdete zde :

Oznámení – školné