Schůzka rodičů

3.9. (út) proběhne od 17:00 hod společná schůzka členů KRPŠ – všech rodičů, po které budou následovat třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří si našli chvíli na vyplnění dotazníku.

 

Konkurz na ředitele MŠ Barrandov

Rada MČ Praha 5 dne 12. 6. 2019 usnesením č. RMČ/24/700/2019 schválila vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615.

Zápis ze schůzky KRPŠ

Celý zápis ze schůzky konané 27.5.2019 naleznete zde

Konkurzní řízení MŠ Beníškové

Městská část Praha 5 vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře,  Beníškové 988.

Celá zpráva zde

Platby školného a stravného

Pro školní rok 2018/2019 bylo stanoveno školné ve výši 781,- Kč

Stravné bude od září   35,- Kč pro děti 3 – 6 let

.                                       38,- Kč pro děti 7 leté

Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. září 2017 bude pro děti od 5 let do MŠ povinná docházka do MŠ.

– docházka dítěte je povinná každý den kromě školních prázdnin a to v rozmezí min. 4 hodiny denně (viz školní řád)

– rodič je povinněn písemně omlouvat nepřítomnost dítěte (i pozdní příchody)

– v případě, že dítě nebude omluveno a nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD

– děti s povinou předškolní docházkou nehradí úplatu za předškolní vzdělávání

 

formulář žádosti o uvolnění dítěte z docházky do MŠ

Legislativní změny

Přehled nejdůležitějších legislativních změn platných od 1.9.2017

Nový školní řád

Změny ve školním řádě si prosím nastudujte zde.

Seznámení s novinkami bude stvrzeno podpisem na třídě.

Desatero pro rodiče předškoláka

– co by mělo dítě zvládat před nástupem do ZŠ

Projekt oběd do škol

Rada MČ Praha 5 dne 13.7.2016 novelizovala pravidla pro projekt „Obědy do škol“.

Finanční prostředky budou použity na krytí stravování dětí, kterým bude schválen příspěvek.

Potřebné dokumenty pro získání příspěvku:

žádost o příspěvek

pravidla pro využívání účelových neinvestičních příspěvků na stravování

Změna školného

najdete zde :

Oznámení – školné

 

 

TOP školky

Můžete hodnotit naší školku na nezávislých webových stránkách, vytvořených rodiči:

http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-peroutkova-2976/hodnoceni/?hodnotit#hodnoceni

 

3. místo naší školky

V žebříčku rodiči nejlépe hodnocených státních MŠ v Praze za rok 2014 se naše školka umístila na 3. místě.


Plocha k reklamě

Nabízíme plochu na plotě k umístění reklam. Bližší informace u ředitelky mateřské školy.