Povinné předškolní vzdělávání

Od 1. září 2017 bude pro děti od 5 let do MŠ povinná docházka do MŠ.

– docházka dítěte je povinná každý den kromě školních prázdnin a to v rozmezí min. 4 hodiny denně (viz školní řád)

– rodič je povinněn písemně omlouvat nepřítomnost dítěte (i pozdní příchody)

– v případě, že dítě nebude omluveno a nebude docházet do MŠ, bude kontaktováno pracoviště OSPOD

– děti s povinou předškolní docházkou nehradí úplatu za předškolní vzdělávání

 

formulář žádosti o uvolnění dítěte z docházky do MŠ