Nový školní řád

Změny ve školním řádě si prosím nastudujte zde.

Seznámení s novinkami bude stvrzeno podpisem na třídě.