Konkurzní řízení MŠ a ZŠ Radlická

Rada MČ Praha 5 dne 6. 5. 2020 usnesením č. 18/517/2020 schválila vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Praha 5 – Radlice, Radlická 140/115.