Informace k otevření MŠ

Uzavření či znovuotevření školy vždy záleží na rozhodnutí ředitele/ky po projednání se zřizovatelem. MŠ Peroutkova bude znovu otevřena 25. 5. 2020 v omezeném provozu, a to dvě třídy po 24 dětech. Provoz bude od 7:00 do 17:00 hod.

Rodiče, kteří přivedou své dítě 25. 5. do školky, musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. Rodiče nebudou moci vstoupit do budovy MŠ (kromě odpoledního vyzvedávání). Dítě si od nich u vstupních dveří převezme asistentka, změří mu teplotu bezdotykovým teploměrem a po převlečení ho odvede do třídy. Nošení roušky není v MŠ povinné pro děti, ani pro pedagogické pracovníky. V 8:30 hod. bude MŠ uzavřena a proběhne dezinfekce. V případě plánovaného pozdního příchodu (návštěva lékaře), je třeba dát vědět na omluvné telefoní číslo 775 025 090, jinak nebude možné nikoho do školky vpustit.
Děti budou rozděleny do dvou tříd – Veverky a Opičky budou ve třídě Veverek, Ježci a Medvídci ve třídě Ježků.
Děti budou většinu dne trávit venku (za příznivého počasí). Ani mladší děti nebudou spát na lehátkách (pokud s tím rodiče souhlasí). Při odpoledním vyzvedávání ze zahrady může rodič vstoupit do budovy po řádné dezinfekci rukou u dveří a v roušce.

. Ohledně podmínek pro přiznání ošetřovného se obracejte na  MPSV a Českou správu sociálního zabezpečení, viz https://www.cssz.cz/.

Děti, které v červnu nebudou MŠ navštěvovat, nebudou platit školné.

Společně tuto nelehkou dobu určitě všichni zvládneme. Děkujeme za vstřícnost a trpělivost při vyzvedávání dětí.

Přejme si všichni hlavně pevné zdraví.