ŠKOLNÍ ZAHRADA, PROSTOR KE VZDĚLÁVÁNÍ

 

Před dvěma lety, nastala v naší mateřské škole situace, kdy původní herní prvky na jedné části školní zahrady přestaly provozně a bezpečnostně vyhovovat dalšímu používání. Tehdy se naší školce naskytla jedinečná příležitost radikálně pozměnit ráz a celkovou koncepci úprav na této části školní zahrady.

Společným cílem bylo využít zahradu k naplnění obsahu školního vzdělávacího programu s prvky školního vzdělávacího programu Začít spolu a výchovu a vzdělávání dětí v centrech aktivit částečně přenést do prostor školní zahrady.

Začaly se rodit myšlenky o ucelené koncepci, kdy hlavním tématem bylo přiblížit dětem řemeslnou, polytechnickou a environmentální výchovu.

Na společném plánu se podílel celý kolektiv mateřské školy, děti, jejich rodiče i prarodiče. Podporu jsme získali i u zřizovatele MČ Prahy 5.

Během přípravné fáze probíhali konzultace s odborníky, kteří již s realizací přírodních zahrad měli zkušenosti jak koncepční tak stavební. Paní učitelky se účastnily seminářů s environmentální tématikou, děti nadšeně plánovaly a kreslily svoje představy a přání.

Postupně začal vznikat nový prostor pro hru i přirozené vzdělávání dětí. První byly na zahradě postaveny, respektive spleteny z různých druhů prutů, tři přírodní domečky. Následně byly vybudovány čtyři záhony, kde má každá třída možnost pěstovat květiny, dýně a jiné rostliny.

Dominantou zahrady je výchovně vzdělávací environmentální pomůcka nazvaná „kalendář přírody“ ve tvaru tří soustředných kruhů. Prostřední kruh představuje Slunce. Mezikruží je rozděleno do čtyř polí znázorňujících ročních období. Obvodový kruh pak tvoří dvanáct dílů – dvanáct měsíců. Všechny části kruhů jsou vyplněny přírodními materiály, které lze z větší části doplňovat či obměňovat. Střed kruhu „slunce“ tvoří prostor pro písek.

Nedávno byl dokončen navazující prvek „ měsíc“, který dětem poskytuje rovnou vydlážděnou dřevěnou plochu ke komunitnímu kruhu či jiným aktivitám.

U dětí je velmi oblíbená práce u ponku, kde s velkou chutí a odhodláním vyrábějí pomocí kladiv, pilek a hřebíků různé předměty, které si pak hrdě odnášejí domů.

Díky rodičům, se naše zahrada pyšní kruhovou lavičkou okolo stromu, kuchyňkou, velkou dřevěnou váhou či slunečními hodinami. Rodiče se s dětmi každoročně aktivně účastní úklidu celé zahrady.

Během úprav v létě 2019 jsme dokončili přírodní protihlukovou zábranu, která odděluje prostory zahrady od ulice. Tuto zábranu jsme využili k instalaci závěsných didaktických a hudebních prvků. Bylo instalováno mlhoviště a vodní kaskáda s pumpou. Vznikly nové záhony, stínohra, podzemní „telefon“, nášlapný chodníček i dřevěné „hnízdo“. Hlavním prvkem zlepšování prostředí zahrady byla instalace závlahového systému, která výrazně snížila prašnost prostředí.

Společně s dětmi vyrábíme v keramické dílně pítka, budky a bazénky pro ptáčky.

Co jsme si od přeměny zahrady slibovali? Dát dětem možnost tvořit s přírodními materiály, učit se základům řemesla, něco vypěstovat, sklidit, ale i a uklidit, používat kompostéry a znát jejich význam, navázat a prohlubovat vztah k živé přírodě, vytvářet u dětí pocit zodpovědnosti, umožnit jim radovat se ze své práce a jejích výsledků.

Děti v naší mateřské škole mají možnost využívat i druhou část zahrady, která je vybavena klasickými herními prvky. Prvopočáteční obavy, že děti půjdou raději na moderní houpačky a průlezky se nenaplnily. Na přírodní zahradě je totiž čeká mnohem více objevování a samostatné práce, které jsou pro děti největším lákadlem.

Bez pedagogického sboru , nadšeného pro tento koncept, by nebylo možné dlouhodobě a cíleně plánovat další rozvoj školní zahrady.

V současné době je přírodní environmentální zahrada naší velkou radostí. Příroda by měla být neodmyslitelnou součástí při výchově a vzdělávání dětí. A jak dokazuje naše zkušenost, je to možné i ve městské mateřské škole.